Individualni tečaj

SKU: 007 Kategorija:

Od: 50,00 376,73 HRK

Opis

INDIVIDUALNI TEČAJ ZA VODITELJA BRODICE

 

INDIVIDUALNI tečaj za voditelja brodice kreiran je na temelju višegodišnjeg iskustva u obučavanju polaznika tečaja za voditelja brodice prema sadržaju Programu ispita iz Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama.

Individualizirani program pripremljen je “po mjerama” pojedinog polaznika uvažavajući njegove potrebe, prethodno stečeno znanje i iskustvo kao i ciljeve koje želi postići.

 

Program individualnog tečaja za VB kategorije B sastoji se od:

  • teoretske i praktične edukacije s interaktivnim predavanjem prema programu ispita za Voditelja brodice kategorije B – Navigacija, Motoristika, Pomorstvo, propisi i meteorologija, Manevriranje i sigurnost plovidbe, Radiotelefonija.

Program individualnog tečaja za VB kategorije A sastoji se od:

  • teoretske i praktične edukacije s interaktivnim predavanjem prema programu ispita za Voditelja brodice kategorije A – Nautička karta, Meteorologija, Pravila za izbjegavanje sudara na moru, Čvorovi, Signali opasnosti.

 

Individualni tečaj za voditelja brodice koristi edukativni materijale i pribor koji polaznik dobija za vlastito korištenje i koji omogućavaju lakše savladavanje svih potrebnih znanja i vještina.

 

Edukativne materijale i pribor čine:

  • Priručnik za voditelja brodice – sadrži sve teoretske sadržaje potrebne za polaganje ispita i sigurnu plovidbu
  • PITANJA koja se često postavljaju na ispitu (cca. 200 pitanja) i ODGOVORI na ista
  • Nautička karta za vježbanje zadataka za rad na karti
  • Pribor za rad na nautičkoj karti (Nautički trokuti, Šestar i Olovka s gumicom)
  • Zadaci za rad na nautičkoj karti s rješenjima zadataka
  • VIDEO prezentacije za lakše savladavanje zahtjevnijih sadržaja (Vjetrovi na Jadranu, Animacije čvorova, Rad na nautičkoj karti, Test za brodska svjetla, Manevriranje brodicom, Izbjegavanje sudara na moru)
  • Konop za vježbanje čvorova
  • Obrazac prijave ispita s uputama za prijavu ispita

 

Ispit za voditelja brodice kategorije B polaže se u Zagrebu, Ministarstvu mora, Prisavlje 14 ili u nekoj od Lučkih kapetanija

Više o polaganju ispita saznajte OVDJE.

 

Individualni tečaj za voditelja brodice prijavljuje se odabirom opcije usluge, a dogovor o terminu i lokaciji održavanja tečaja te sve dodatne informacije o Individualnom tečaju možete dobiti putem sljedećih kontakata:

 

 

Dodatne informacije

Individualni tečaj

, , ,