PRIMJENA PRAVILA ZA IZBJEGAVANJE SUDARA NA MORU ( 1/3 DIO)

 

Pri plovidbi morem ili unutarnjim plovnim putevima motornom brodicom ili jedrilicom moramo poznavati  PRAVILA ZA IZBJEGAVANJE SUDARA NA MORU.

To je skup međunarodnih pravnih normi kojima se regulira pomorski promet. Prva pisana međunarodna pravila datiraju iz 1863.g. i bila su inicijativa za donošenje prve međunarodne konferencije na tu temu održane 1889.g. Pravila su, u međuvremenu mijenjana i prilagođavana novim potrebama sigurnosti plovidbe.

Današnja Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru donesena su na Konferenciji „Međunarodne pomorske organizacije“ (IMO) održane u Londonu 1972.g., a stupila su na snagu 1977.g.

Pravila za izbjegavanje sudara na moru sadrže 37 Pravila (Rules) i 4 Priloga.

 

Pogledajmo skraćeni vodič kroz Pravila koji će vam omogućiti pregled i razumijevanje pojedinih odredbi.

OPĆE DEFINICIJE (iz Pravila 3.)

“Brod zauzet ribarenjem” znači svaki brod koji ribari mrežama, povrazima, koćama ili drugim ribarskim priborom koji mu ograničava mogućnost manevriranja, ali isključuje ribarenje povrazima ili kojim drugim ribarskim priborom koji ne ograničava sposobnost manevriranja.

“Brod koji ne može manevrirati” označava brod kojim se ne može manevrirati prema ovim pravilima, pa se zbog toga ne može ukloniti s puta drugim brodovima.

 “Brod ograničene sposobnosti manevriranja” označava brod kojemu je zbog prirode posla kojeg obavlja sposobnost manevriranja ograničena prema zahtjevima ovih pravila, pa se zbog toga ne može maknuti s puta drugom brodu, a to može biti: brod zauzet polaganjem ili dizanjem navigacijskih oznaka, podvodnog kabela ili cjevovoda; brod zauzet jaružanjem, hidrografskim ili podvodnim radovima; brod koji tegli takav tegalj koji mu znatno otežava promjenu kursa.

Riječ “plovi” znači da brod nije usidren, privezan ili nasukan.

„Brod s pravom puta“ je brod koji mora zadržati svoj kurs i brzinu, osim ako treba izbjegavati sudar s drugim brodom.

„Brod koji ustupa put“ je brod koji mora promijeniti kurs i/ili brzinu kako bi izbjegao sudar s brodom s pravom puta.

 

IZVIĐANJE (iz Pravila 5.)

Svaki brod mora stalno izviđati promatranjem, slušanjem i svim raspoloživim sredstvima prikladnim prevladavajućim okolnostima i uvjetima.

 

SIGURNOSNA BRZINA (iz Pravila 6.)

Svaki se brod mora stalno kretati sigurnosnom brzinom.

Mora se poduzeti pravilna i djelotvorna radnja da se spriječi sudar te da bi se brod mogao zaustaviti na odgovarajućoj udaljenosti obzirom na prevladavajuće okolnosti i stanje.

 

RIZIK SUDARA (iz Pravila 7.)

Svaki brod mora koristiti sva raspoloživa sredstva prilagođena prevladavajućim okolnostima i stanju da bi se utvrdilo postojanje opasnosti od sudara, uključujući izviđanje, radar i RTF stanicu. Ukoliko postoji imalo sumnje, smatrat će se da postoji rizik sudara.

Smatrat će se da rizik sudara postoji ako se kompasna snimka (azimut) prema brodu koji se približava znatnije ne mijenja i udaljenost se međusobno smanjuje.

 

RADNJA ZA IZBJEGAVANJE SUDARA (iz Pravila 8.)

Svaka radnja poduzeta radi izbjegavanja sudara treba biti poduzeta pravovremeno i odlučno i onako kako bi to učinio dobar pomorac.

Svaka promjena kursa i/ili brzine da se sudar izbjegne treba biti dovoljno velika da bi to drugi brod koji promatra golim okom ili radarom mogao odmah uočiti.

Male se i uzastopne promjene kursa i/ili brzine moraju izbjegavati.

 

PLOVIDBA U USKIM KANALIMA (iz Pravila 9.)

Brod koji plovi u uskom kanalu ili plovnom dijelu rijeke mora se držati vanjskog ruba kanala ili plovnog dijela rijeke koji se nalazi s njegove desne strane.

Brod koji ribari ne smije ometati prolaz bilo kojem drugom brodu koji plovi unutar granica uskog kanala ili plovnog dijela rijeke.

 

SHEME ODVOJENE PLOVIDBE (iz Pravila 10.)

Brod koji ribari ne smije ometati prolaz ni jednom brodu koji slijedi tok plovidbenog puta.

Brod kraći od 20m ili jedrenjak ne smije ometati siguran prolaz ni jednom brodu koji slijedi tok plovidbenog puta.

SHEMA odvojene plovidbe

 

 

JEDRENJACI (iz Pravila 12.)

Kad se dva jedrenjaka približavaju tako da prijeti opasnost od sudara, jedan se od njih mora ukloniti s puta i to:

(i) kad svaki od jedrenjaka ima vjetar s različitih strana, jedrenjak kojemu vjetar dolazi s lijeve strane mora se ukloniti s puta drugom jedrenjaku;

(ii) ako oba jedrenjaka imaju vjetar s istih strana, jedrenjak koji se nalazi u privjetrini mora se ukloniti s puta jedrenjaku u zavjetrini.

jedrilice iste uzde  

 

PRETJECANJE (iz Pravila 13. i 17.)

Svaki brod koji pretječe mora se ukloniti dostignutom brodu.

Smatrat će se da brod pretječe drugi brod kad mu se približava iz smjera koji je veći od 22,5° iza subočice prema krmi, tj. kad je u takvom položaju prema dostignutom brodu da bi mu noću mogao vidjeti samo krmeno svjetlo.

Brod kojeg se pretječe mora zadržati nepromijenjeni kurs i brzinu.

pretjecanje

 

MEĐUSOBNE OBVEZNOSTI BRODOVA (iz Pravila 13. i 18.)

Da bi odredili brod koji ustupa put u situacijama izbjegavanja sudara, potrebno je poznavati hijerarhiju ustanovljenu Pravilima (brodovi višeg hijerarhijskog broja ustupaju put brodu s nižim hijerarhijskim brojem):

  1. Brod koji ne može manevrirati
  2. Brod ograničene sposobnosti manevriranja
  3. Bilo koji brod koji se pretječe
  4. Brod zauzet ribarenjem
  5. Jedrilica koji se kreće uz pomoć jedara
  6. Motorni brod

 

BRODOVI U PROTUKURSU (iz Pravila 14.)

Kada se dva broda na mehanički pogon približavaju jedan drugom iz suprotnih ili skoro suprotnih kurseva tako da prijeti opasnost od sudara, svaki od njih mora promijeniti kurs na desno tako da jedan drugome prođe s lijeve strane. (Osim u slučajevima iz Pravila 9., 10. i 18.)

 

KRIŽANJE KURSEVA (iz Pravila 15. I 17.)

Kada se kursevi dvaju brodova na mehanički pogon križaju tako da prijeti opasnost od sudara, uklonit će se s puta brod koji vidi drugi brod preko svoje desne strane i, ako okolnosti slučaja dopuštaju, on pri tome treba izbjegavati presijecanje kursa ispred pramca drugog broda.

 

POSTUPAK BRODA KOJI USTUPA PUT (iz Pravila 16.)

Svaki brod koji se je prema ovim pravilima dužan ukloniti s puta drugom brodu, mora koliko je god to moguće, manevrirati pravovremeno i odlučno da bi se potpuno uklonio.

 

POSTUPAK BRODA S PRAVOM PUTA (iz Pravila 17.)

Kad se je prema ovim pravilima jedan od dvaju brodova obvezan ukloniti s puta, drugi brod mora zadržati nepromijenjeni kurs i brzinu.

Drugi brod može ipak poduzeti radnju izbjegavanja sudara vlastitim manevrom čim mu postane očito da brod koji se mora ukloniti s puta ne poduzima radnju u skladu s ovim Pravilima.

 

U 2 nastavku Primjene pravila za izbjegavanje sudara na moru reći ćemo sve potrebno o brodskim svjetlima i dnevnim oznakama.

Kontaktiraj nas!

Saznaj više informacija o našim tečajevima

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

PRIJAVI SE i preuzmi jedno poglavlje Priručnika za voditelja brodice

Dogodila se greška - pokušajte opet.
Vaši podaci su poslani - provjerite svoj e-mail pretinac.

adresa: 10000 Zagreb, M. Dimitrijević 2. 

Tečajevi za voditelja brodice - Sea Master Class
Tečajevi za voditelja brodice - Sea Master Class
1€ = 7.53450 kn