BRODSKA SVJETLA I DNEVNE OZNAKE

BRODSKA SVJETLA I DNEVNE OZNAKE – PRAVILA ZA IZBJEGAVANJE SUDARA NA MORU

 

Pravila za izbjegavanje sudara na moru skup su međunarodnih pravnih normi kojima se regulira pomorski promet. Sadrže 37 Pravila (Rules) i 4 Priloga.

Pravila su podijeljena u 4 skupine: Opće odredbe (Pravila od 1 do 3), Pravila za plovidbu i kormilarenje (Pravila od 4 do 19), Svjetla i znakovi (Pravila od 20 do 31), Zvučni i svjetlosni signali (Pravila od 32 do 37). Prilozi koji su dodatak Pravilima odnose se na tehničke detalje primjene Pravila.

U ovom članku interpretirati ćemo dio Pravilnika koji obuhvaća Svjetla i znakove (Pravila od 20. do 31).

Brodska svjetla i dnevne oznake dio su Pravila za izbjegavanje sudara na moru i mora im se udovoljavati u svim vremenskim uvjetima.

Pravila koja se odnose na svjetla moraju se primjenjivati od zalaska do izlaska sunca odnosno za slabe vidljivosti i za to se vrijeme ne smiju pokazivati druga svjetla.

Pravila koja se odnose na dnevne znakove moraju se poštivati danju. Dnevni znakovi prikazani su na desnoj strani ilustracija i mogu biti oblika kugle, stožca, dvostrukog stošca ili cilindra. Detaljnije o njima pri kraju članka.

 

Definicije (iz Pravila 21.)

a) “Jarbolno svjetlo” znači bijelo svjetlo koje stalno svijetli u luku obzora od 225°, postavljeno u uzdužnici broda, i tako učvršćeno da se svjetlost vidi od središnjice pramca do 22,5° iza subočice na obje strane broda.

j

 

b) “Bočna svjetla” znače zeleno svjetlo na desnom boku i crveno svjetlo na lijevom boku, postavljena tako da svako od njih stalno svijetli u luku obzorja od 112,5°, i tako učvršćena da se svjetlost vidi od središnjice pramca do 22,5° iza subočice na odgovarajućem boku broda. Brodovi kraći od 20m smiju bočna svjetla nositi u jednoj kombiniranoj svjetiljci postavljenoj u ravnini središnjice broda.

b

 

c) “Krmeno svjetlo” znači bijelo svjetlo koje stalno svijetli u luku obzorja od 135°, postavljeno što je moguće bliže krmi, i tako učvršćeno da se svjetlo vidi u luku obzorja od 67,5° gledano od središnjice krme na svaku stranu.

k

 

d) “Svjetlo za tegljenje” znači žuto svjetlo istih osobina kao “krmeno svjetlo”, određeno točkom c) ovog pravila.

t

 

e) “Svjetlo vidljivo sa svih strana” znači svjetlo koje stalno svijetli u luku obzorja od 360° tj. vidi se sa svih strana. Kružno svjetlo može biti bijele, crvene, zelene, žute ili plave boje.

ks

 

f) “Bljeskajuće svjetlo” znači svjetlo koje bljeska u pravilnim razmacima, s čestoćom od 120 bljesaka u minuti ili više.

 

brodska svjetla

Pregled osnovnih brodskih svjetala

 

Brodovi na mehanički pogon (Pravilo 23.)

a) Brod na mehanički pogon kad plovi, mora isticati :

i.   jarbolno svjetlo na prednjem dijelu broda,

ii.  drugo jarbolno svjetlo iza i iznad prvog; brod kraći od 50m nije obvezan isticati drugo jarbolno svjetlo, ali to smije činiti;

iii. bočna svjetla,

iv. krmeno svjetlo

mb

  Brod na meh. pogon duži od 50m u plovidbi  

 

mb1

Brod na meh. pogon kraći od 50m u plovidbi (Pravilo 23.)

 

d) Brod na mehanički pogon kraći od 12m, umjesto svjetala propisanih točkom a) ovog pravila, smije isticati:

i.  bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana obzorja i bočna svjetla

7 m

Brodica na mehanički pogon kraća od 12m u plovidbi (Pravilo 23.)

ii.  Brod na mehanički pogon kraći od 7m, čija je najveća brzina ne prelazi 7 čv, umjesto svjetala određenih u točki a) ovog pravila, smije isticati bijelo svjetlo vidljivo sa svih strana, a ako je moguće i bočna svjetla

7 mm

Brodica na mehanički pogon kraća od 7m u plovidbi (Pravilo 23.)

 

Tegljenje i potiskivanje (Pravilo 24.)

a) Kada brod na mehanički pogon tegli, mora isticati:

i.   umjesto svjetala propisanog u Pravilu 23. stavak (a)(i) ili (a)(ii) ovoga pravilnika, dva jarbolna svjetla u vertikali jedno iznad drugog; ako duljina teglja, mjereno od krme tegljača do krajnje točke teglja prelazi 200 metara, tri jarbolna svjetla u vertikali jedno iznad drugoga;

ii.  bočna svjetla;

iii. krmeno svjetlo;

iv. svjetlo za tegljenje, u vertikali iznad krmenog svjetla;

mb3

Tegljač kraći od 50m koji tegli tegalj kraći od 200m (Pravilo 24.)
mb2
Tegljač kraći od 50m koji tegli tegalj duži od 200m (Pravilo 24.)

 

e) Tegljeni brod ili objekt mora isticati:

i.   bočna svjetla;

ii.  krmeno svjetlo;

iii.  ako duljina teglja prelazi 200 metara, signalno tijelo oblika dvostrukog stošca (spojenih bazama) na mjestu gdje se najbolje može vidjeti.

mb4

Tegljeni brod ili objekt u teglju (Pravilo 24.)

 

Jedrenjaci kad plove i brodovi na vesla  (Pravilo 25.)

a) Jedrenjak kad plovi, mora isticati:

i.   bočna svjetla,

ii.  krmeno svjetlo

b)   Na jedrenjacima kraćim od 20m svjetla propisana točkom a) ovog pravila mogu se kombinirati u jednoj svjetiljci, koju treba postaviti na vrh ili blizu vrha jarbola gdje se svjetlo najbolje može vidjeti.

Brod na vesla može pokazivati svjetla za jedrenjake propisane u odredbama ovoga Pravila, ali ako to ne čini, mora držati pri ruci spremnu električnu džepnu svjetiljku ili upaljenu svjetiljku koja daje bijelu svjetlost i koju mora pokazati dovoljno na vrijeme da se izbjegne sudar.

mb5

Jedrenjak kraći od 20m i brodica na vesla (Pravilo 25.)

 

Ribarski brodovi (Pravilo 26.)

Brodovi koji ribaju, bilo da plove ili da su usidreni moraju pokazivati samo svjetla i znakove propisane odredbama ovoga članka.

Brod koji riba potegačom (kočom), a pod tim se razumijeva vučenje mreže kroz vodu ili druge naprave upotrijebljene kao ribolovni pribor, mora pokazivati:

i.   dva kružna svjetla postavljena u vertikali jedno povrh drugoga, od kojih je gornje zeleno, a donje bijelo, ili signalni znak koji se sastoji od dvaju stožaca postavljenih vertikalno jedan povrh drugoga tako da im se vrhovi spajaju,

ii.  jarbolno svjetlo prema krmi i više od zelenog kružnog svjetla; brod kraći od 50 metara nije obvezan, ali može isticati to svjetlo,

iii.  kad se kreće kroz vodu, osim svjetala propisanih u ovom stavku, bočna svjetla i krmeno svjetlo.

mb6

Ribarica kraća od 50m koja kočari – lovi mrežom potegačom: (lijevo – kreće se kroz vodu, desno – ne kreće se kroz vodu) (Pravilo 26.)

 

mb7

Ribarica duža od 50m koja kočari:  kreće se kroz vodu,  (Pravilo 26.)

 

mb8

Ribarica duža od 50m koja kočari: NE kreće se kroz vodu (Pravilo 26.)

 

Brod koji riba, ako to nije kočarenje, mora pokazivati:

i.   dva kružna svjetla postavljena u vertikali jedno povrh drugoga, od kojih je gornje crveno, a dolje bijelo, ili signalni znak koji se sastoji od dvaju stožaca postavljenih vertikalno jedan povrh drugoga tako da im se vrhovi spajaju,

ii.  ako se ispuštena naprava proteže vodoravno više od 150 metara od broda, u smjeru pružanja naprave, jedno bijelo kružno svjetlo ili stožac okrenut vrhom prema gore,

iii. kad se kreće kroz vodu, osim svjetala propisanih u ovom stavku, bočna svjetla i krmeno svjetlo.

mb9

 Ribarica kraća od 50m koja NE kočari – kreće se kroz vodu (Pravilo 26.)

mb10

 Ribarica kraća od 50m koja NE kočari – ne kreće se kroz vodu (Pravilo 26.)

mb11

 Dnevna oznaka za napravu za ribarenje u moru u smjeru pružanja naprave više od 150m (Pravilo 26.)

 

Brodovi koji ne mogu manevrirati ili brodovi ograničene sposobnosti manevriranja (Pravilo 27)

a) Brod koji ne može manevrirati mora isticati:

i.   dva crvena kružna svjetla postavljena u okomici jedno iznad drugog na mjestu gdje se najbolje mogu vidjeti;

ii.  danju – dvije (crne) kugle postavljene u okomici jedna iznad druge na mjestu gdje se najbolje mogu vidjeti;

iii. kada se kreće kroz vodu, osim svjetala propisanih u stavku (a) ovoga pravila, bočna svjetla i krmeno svjetlo

mb12

Brod koji ne može manevrirati – kreće se kroz vodu (Pravilo 27.)

mb13

Brod koji ne može manevrirati  – ne kreće se kroz vodu (Pravilo 27.)

 

b) Brod ograničene sposobnosti manevriranja, osim broda koji obavlja razminiranje mora isticati:

i.   tri kružna svjetla postavljena u okomici jedno iznad drugoga na mjestu gdje se mogu najbolje vidjeti, gornje i donje od tih svijetala moraju biti crvena, a srednje mora biti bijelo;

ii.  tri znaka postavljena u okomici jedno iznad drugoga na mjestu gdje se mogu najbolje vidjeti; gornji i donji od tih znakova moraju biti u obliku kugle, a srednji u obliku dvostrukog stošca (spojenih bazama);

iii. kad se kreće kroz vodu, osim svjetala propisanih stavkom (b)(i) ovoga pravila, jarbolna svjetla, bočna svjetla i krmeno svjetlo;

iv. kada je usidren, osim svjetala i znakova propisanih u stavcima (b)(i) i (b)(ii) ovoga pravila, može isticati svjetlo, svjetla ili znak koji su propisani Pravilom 30. ovoga pravilnika.

mb14

Brod ograničene sposobnosti manevriranja kraći od 50m – kreće se kroz vodu (Pravilo 27.)

mb15

Brod ograničene sposobnosti manevriranja kraći od 50m – usidren (Pravilo 27.)

 

d) Brod zauzet jaružanjem ili podvodnim radovima, kada je ograničene sposobnosti manevriranja, mora nositi svjetla i znakove propisane u stavcima (b)(i), (b) (ii) i (b)(iii) ovoga pravila, a ako postoji kakva zapreka, osim toga mora isticati:

i.   dva crvena kružna svjetla ili dvije kugle, postavljene u okomici jedno iznad drugog da se označi strana na kojoj postoji zapreka;

ii.  dva zelena kružna svjetla ili dva dvostruka stošca (spojenih bazama), postavljena u okomici jedno iznad drugoga da se označi strana na kojoj drugi brod može proći;

iii. kada je usidren, svjetla ili znakove propisane stavcima (b)(i) i (b)(ii) ovoga pravila, te svjetla ili znakove propisanih u Pravilu 30. ovoga pravilnika

mb16

Brod ograničene sposobnosti manevriranja duži od 50m – kreće se kroz vodu, zauzet jaružanjem ili podvodnim radovima ima zapreku za prolaz sa svoje desne strane (Pravilo 27.)

mb17

Brod ograničene sposobnosti manevriranja – ne kreće se kroz vodu, zauzet jaružanjem ili podvodnim radovima ima zapreku za prolaz sa svoje desne strane (Pravilo 27.)

 

Brodovi ograničeni svojim gazom (Pravilo 28.)

Brod koji je ograničen svojim gazom, osim svjetala propisanih člankom 23. ovoga pravilnika za brodove na mehanički pogon, može pokazivati na mjestu gdje se mogu najbolje vidjeti, tri crvena kružna svjetla postavljena u vertikali jedno povrh drugoga ili znak u obliku cilindra.

mb18

Brod ograničen svojim gazom duži od 50m (Pravilo 28.)

 

Peljarski brodovi (Pravilo 29.)

Brod koji obavlja peljarsku službu mora pokazivati:

i.   na vrhu jarbola, ili blizu njega, dva kružna svjetla postavljena u vertikali jedno povrh drugoga, od kojih je gornje bijelo, a donje crveno,

ii.  kad plovi, dodatno, bočna svjetla i krmeno svjetlo,

iii. kad je usidren, osim svjetala propisanih u točci i. ovoga stavka, svjetlo, svjetla ili znakove propisane u članku 30. ovoga pravilnika za usidrene brodove.

Kad peljarski brod ne obavlja peljarsku službu, mora pokazivati svjetla i znakove za slične brodove njegove duljine.

mb19

Peljarski brod u plovidbi (Pravilo 29.)

mb20

 Peljarski brod kraći od 50m – usidren (Pravilo 29.)

 

Usidreni i nasukani brodovi (Pravilo 30.)

Usidreni brod mora pokazivati na mjestu gdje se najbolje može vidjeti:

i.   na prednjem dijelu jedno bijelo kružno svjetlo ili jednu kuglu,

ii.  na krmi ili blizu krme i niže od svjetla propisanoga točkom i. ovoga stavka jedno bijelo kružno svjetlo.

Brod kraći od 50 metara, umjesto svjetala propisanih stavkom 1. ovoga članka, može pokazivati jedno bijelo kružno svjetlo postavljeno na mjestu gdje se može najbolje vidjeti.

Usidreni brod može, a ako je dugačak 100 metara i više, mora, također, upotrijebiti odgovarajuća radna ili druga svjetla za rasvjetu svojih paluba.

mb21

Brod kraći od 50 m – usidren (Pravilo 30.)

 

mb22

Brod duži od 100 m – usidren s upaljenim radnim svjetlima na palubi (Pravilo 30.)

 

Nasukani brod mora pokazivati svjetla propisana stavcima i. i ii. ovoga članka i, osim toga, na mjestu gdje se najbolje vide:

i.   dva crvena kružna svjetla postavljena u vertikali jedno povrh drugoga;

ii.  tri kugle postavljene u vertikali jedna povrh druge.

mb23

Nasukani brod kraći od 50 m (Pravilo 30.)

 

mb24

Nasukani brod duži od 50 m (Pravilo 30.)

 

Dnevni znakovi

a) Znakovi moraju biti crne boje, sljedećih kombinacija i veličina:

i.   kugla mora imati promjer ne manji od 0,6 metara;

kugla

ii.  stožac mora imati promjer baze ne manji od 0,6 metara i visinu jednaku promjeru;

stožac

iii. valjak mora imati najmanji promjer od 0,6 metara i visinu jednaku dvostrukom promjeru;

v

iv.  znak u obliku romba čine dva stošca kako je to propisano u stavku (ii), a spojeni su bazama.

romb

 

b) Okomita udaljenost između znakova mora biti najmanje 1,5 metara.

c) Na brodu kraćem od 20 metara smiju se upotrebljavati znakovi manjih dimenzija, razmjerno veličini broda, a može se u odgovarajućoj mjeri smanjiti i razmak između njih.

Znakovi su u ovom tekstu prikazani na ilustracijama pojedinih svjetlosnih oznaka brodova s desne strane i koriste se danju.

 

Gornjim tekstom obuhvaćena je interpretacije Pravila za izbjegavanje sudara na moru kroz poglavlja Svjetla i znakovi (Pravila od 20 do 31).

Ovaj pregled Pravila za izbjegavanje sudara na moru nikako ne predstavlja kompletna Pravila u cijelosti. Citirana tekstovi iz Pravila su izvadak iz Pravila i ne zamjenjuju aktualni Pravilnik o izbjegavanju sudara na moru.

Pravila su prikazana kroz tekst i ilustracije radi lakšeg i jednostavnijeg pregleda istih. Ona su važan dio programa ispita za voditelja brodice i nužno ih je savladati i pažljivo primjenjivati u praksi.

Posljednji dio Primjene Pravila za izbjegavanje sudara na moru sadrži zvučne signale pri manevriranju brodicama te u uvjetima smanjene vidljivosti.

 

Kontaktiraj nas!

Saznaj više informacija o našim tečajevima

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

PRIJAVI SE i preuzmi jedno poglavlje Priručnika za voditelja brodice

Dogodila se greška - pokušajte opet.
Vaši podaci su poslani - provjerite svoj e-mail pretinac.

adresa: 10000 Zagreb, M. Dimitrijević 2. 

Tečajevi za voditelja brodice - Sea Master Class
Tečajevi za voditelja brodice - Sea Master Class
1€ = 7.53450 kn